The Iron Council

Goto down

The Iron Council

Odoslať  Zrada za Pi november 25, 2011 7:51 pm


The Iron Council

The Iron Council

Steelbreaker

Steelbreaker

Health Points - 10,040,400

Runemaster Molgeim

Runemaster Molgeim

Health Points
-
10,040,400

Stormcaller Brundir

Stormcaller Brundir

Health Points - 10,040,400
Berserk - 15 minut

Dostupné Achievementy
I Choose You, Steelbreaker (25 player)
I Choose You, Runemaster Molgeim (25 player)
I Choose You, Stormcaller Brundir (25 player)
Can't Do That While Stunned (25 player)
But I'm On Your Side (25 player)
The Antechamber of Ulduar (25 player)

Dostupné Macra


___________________________________________________________________________________
Slovensky

Schopnosti

Steelbreaker

High Voltage - Aura, spôsobujúca 3,000 dmg do celého raidu každé 3 sekundy.
Fusion Punch - Spôsobí cieľu 35,000 Nature dmg a naďalej spôsobuje 20,000 Nature dmg každú sekundu po dobu 4 sekúnd (Treba hned dispell).
Static Disruption (po zabití jedného zo zvyšných bossov) - Spôsobí 7,000 Nature dmg nepriateľom v okruhu 6 yardov ale zvýši mu prijatú Nature
dmg o 75% na 20 sekúnd.

Overwhelming Power (po zabití oboch zostávajúcich bossov) - Zväčší cieľ a zvýši mu dmg na 200%. Cieľ však za 30 sekúnd dostane Meltdown .
Meltdown (po zabití oboch zostávajúcich bossov) - Ten, kto má na sebe tento
buff, dostane IK a dá 29,250 - 30,750
Nature dmg do okolia 15tich
yardov.

Electrical Charge (po zabití oboch zostávajúcich bossov) - Zvýši mu dmg o 25% a
vylieči mu 20% jeho maximálnych HP zakaždým, keď niekto (i pet) zomrie
.


Runemaster Molgeim

Shield of Runes - Vycásti okolo seba štít, ktorý absorbuje 50,000dmg. Keď je tento štít
rozbitý, je vedúcemu Molgeimovi zvýšená dmg o 50% na 15 sekúnd.
Rune of Power - Vycástí na zem veľkú modrú runu, ktorá každému, kto v nej stojí + 5 yardov okolo nej, zvyšuje dmg o 50%.
Rune of Death (po zabití jedného zo zvyšných bossov) - Vycástí na zem 13 yardov veľkú zelenú runu, ktorá každému, kto v nej stojí dáva 3,500 Shadow dmg za pol sekundy po dobu 30tich sekúnd.
Rune of Summoning (po zabití oboch zostávajúcich bossov) - Vycástí na zem
runu, z ktorej sa budú pravidelne spawnovat Addi - Lightning
Elementálové.

Lightning Blast (po zabití oboch zostávajúcich bossov) - Spôsobuje 14,138 - 15,862 Nature dmg do hráčov v okolí 30tich yardov.


Stormcaller Brundir

Chain Lightning - Spôsobuje 5,550 - 6,450 Nature dmg, ktorá skáče po 5tich cieľoch. Táto abilita sa da prerušovat.
Overload - Spôsobuje 25,000 Nature dmg do okruhu 30tich yardov. Cástí to 6 sekúnd, takže je dosť času pred ním utiecť.
Lightning Whirl (po zabití jedného zo zvyšných bossov) - Spôsobuje 5,655 - 6,345 Nature dmg náhodnému cieľu každú sekundu po dobu 5tich sekúnd.
Lightning Tendrils (po zabití oboch zostávajúcich bossov) - Vznesie sa nad zem a sleduje náhodne zvolený cieľ. Hráči v okolí Brundira dostávajú 5,000 Nature dmg každú sekundu.


Stratégia

1. fáza

Všetci traja bossovia sú nažive: Raid môže zabíjať bossov v akomkoľvek poradí chcú, ale výrazne najľahšie je poradie: Steelbreaker - Molgeim - Brundir
Najskôr je potrebné rozdeliť si, kto a kde budem koho tankovať a kto healuje akého tanka a raid. Brundira je potreba tankovať ďalej od raidu kvôli nove, inak je to na dohode.

Tank a Melle hráči na Brundirovi by mali pri každej nove odbiehať, aby nedostávali dmg z Overload Hráči útočiaci do Brundira by sa mali pokúšať prerušovať Chain Lightning .
Občas sa môže stať, že Molgeim vycástí Rune of Power pod Steelbreakera alebo Brundira. V takom prípade musí tank čo najrýchlejšie s bossom uhnúť preč z runy a naopak čo najviac DPS hráčov by sa do nej malo snažiť postaviť.
Steelbreaker na tanka bude hádzať Fusion Punch. Je nutné ho čo najskôr dispellnut (magic - nech to dispelluje healující Paladin či Priest, prípadne tank sám - ak je to Paladin)


2. fáza

Už len dva bossovia sú nažive: Po zabiti prvého bossa zostávajúce dva získajú nové schopnosti. Ak
zabíjate bossa v odporúčanom najľahším poradí, potom sú stále nažive Molgeim a Brundir

Molgeim bude robiť
Rune of Death, z ktorých je nutné veľmi rýchlo vybehnúť.
Brundir bude hádzať na náhodné hráčov Lightning Whirl .


3. fáza

Posledný boss nažive: Po Molgeimovej smrti zostáva už len Brundir, ktorý získal novú abilitu Lightning Tendrils.
Pri jej aktivovaní sa boss vznesie do výšky a dáva dmg do náhodne
zvoleného cieľa + okolo neho. Preto je najlepšie, aby sa hráči prestierali po miestnosti a vyhýbali sa tomu, po kom práve Brundir ide. Ak chcete zvýšiť DPS ​​Ranged hráčom, je možné si Brundira vo vzduchu medzi tanky tauntovat (Na Twine nerealne
Very Happy ). Vo chvíli, kedy sa Brundir vráti na zem sa pokračuje štandardným štýlom "tank and spánku", kým boss nepadne.


___________________________________________________________________________________
Česky

Schopnosti


Steelbreaker

High Voltage – Aura, způsobující 3,000 dmg do celého raidu každé 3 sekundy.
Fusion Punch – Způsobí cíli 35,000 Nature dmg a nadále způsobuje 20,000 nature dmg každou vteřinu po dobu 4 vteřin (Treba hned dispell).
Static Disruption (po zabití jednoho ze zbývajících bossů) – Způsobí 7,000 přírodní dmg nepřátelům v okruhu 6ti yardů ale zvýší mu obdrženou Nature dmg o 75% na 20 sekund.
Overwhelming Power (po zabití obou zbývajících bossů) - Zvětší cíl a zvýší mu dmg na 200%. Cíl však za 30 sekund dostane Meltdown .
Meltdown (po zabití obou zbývajících bossů) - Ten, kdo má na sobě tento buff, dostane IK a dá 29,250 - 30,750 přírodní dmg do okolí 15ti yardů.
Electrical Charge (po zabití obou zbývajících bossů) - Zvýší mu dmg o 25% a vyléčí mu 20% jeho maximálních HP pokaždé, když někdo (i pet) zemře.


Runemaster Molgeim

Shield of Runes - Vycástí okolo sebe štít, který absorbuje 50,000 dmg. Když je tento štít
rozbit, je vůdči Molgeimovi zvýšena dmg o 50% na 15 sekund.
Rune of Power - Vycástí na zem velkou modrou runu, která každému, kdo v ní stojí + 5 yardů okolo ní, zvyšuje dmg o 50%.
Rune of Death (po zabití jednoho ze zbývajících bossů) - Vycástí na zem 13 yardů velkou zelenou runu, která každému, kdo v ní stojí dává 3,500 stínové dmg za půl vteřiny po dobu 30ti sekund.
Rune of Summoning (po zabití obou zbývajících bossů) - Vycástí na zem runu, ze které se budou pravidelně spawnovat addi - Lightning Elementálové.
Lightning Blast (po zabití obou zbývajících bossů) - Způsobuje 14,138 - 15,862 pžírodní dmg do hráčů v okolí 30ti yardů.


Stormcaller Brundir

Chain Lightning - Způsobuje 5,550 - 6,450 přírodní dmg, která skáče po 5ti cílech. Tato abilita je přerušitelná
Overload - Způsobuje 25,000 Nature dmg do okruhu 30ti yardů. Cástí se 6 sekund, takže je dost času před ním utéci
Lightning Whirl (po zabití jednoho ze zbývajících bossů) - Způsobuje 5,655 - 6,345 Nature dmg náhodnému cíli každou vteřinu po dobu 5ti sekund
Lightning Tendrils (po zabití obou zbývajících bossů) - Vznese se nad zem a sleduje náhodně zvolený cíl. Hráči v okolí Brundira dostávají 5,000 přírodní dmg každou vteřinu


Strategie

1. fáze

Všichni tři bossové jsou naživu: Raid může zabíjet bossy v jakémkoli pořadí chtějí, ale výrazně nejlehčí je pořadí: Steelbreaker - MolgeimBrundir. Nejdříve je potřeba rozdělit si, kdo a kde budu koho tankovat a kdo healuje jakého tanka a raid. Brundira je potřeba tankovat dál od raidu kvůli nově, jinak je to na dohodě.

Tank a melle hráči na Brundirovi by měli při každé nově odbíhat, aby nedostávali dmg z
Overload
Hráči útočící do Brundira by se měli pokoušet přerušovat Chain Lightning
Občas se může stát, že Molgeim vycástí Rune of Power pod Steelbreakera nebo Brundira. V takovém případě musí tank co nejrychleji s bossem uhnout pryč z runy a naopak co nejvíce DPS hráčů by se do ní mělo snažit postavit
Steelbreaker na tanka bude házet
Fusion Punch. Je nutné ho co nejdříve sundat (magic – nechť to dispelluje healující Paladin či Priest, případně tank sám – je-li to Paladin)


2. fáze

Už jen dva bossové jsou naživu: Po zabití prvního bosse zbývající dva získají nové schopnosti. Pokud
zabíjíte bosse v doporučeném nejlehčím pořadí, pak jsou stále naživu Molgeim a Brundir

Molgeim bude dělat
Rune of Death, z nichž je nutné velice rychle vyběhnout.
Brundir bude házet na náhodné hráče
Lightning Whirl

3. fáze

Poslední boss naživu: Po Molgeimově smrti zbývá už jen Brundir , který získal novou abilitu
Lightning Tendrils .
Při jejím aktivování se boss vznese do výše a dává dmg do náhodně zvoleného cíle + okolo něj. Proto je nejlepší, aby se hráči rozprostřeli po místnosti a vyhýbali se tomu, po kom zrovna Brundir jde. Pokud chcete zvýšit DPS Ranged hráčům, je možné si Brundira ve vzduchu mezi tanky tauntovat
(Na Twine nerealne Very Happy ). Ve chvíli, kdy se Brundir vrátí na zem se pokračuje standartním stylem „tank and spank“, dokud boss nepadne.


___________________________________________________________________________________

VideoZrada

Počet príspevkov : 141
Join date : 13.10.2011

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.