Auriaya

Goto down

Auriaya

Odoslať  Zrada za Pi november 25, 2011 7:52 pm


Auriaya

Auriaya

Health Points - 16,734,000
Berserk - 10 minut


Dostupné Achievementy


Dostupné Macra


___________________________________________________________________________________
Slovensky


Schopnosti

Auriaya

Sonic Screech - Jačanie spôsobí 190,000 - 210,000 psychické dmg, ktorá sa rozdelí medzi všetkých hráčov stojacich pred ňou.
Sentinel Blast - Spôsobí 6,000 Shadow dmg a zvýši prijímanou tieňovú dmg o 100% na 5 sekúnd
Terrifying Screech - Všetkým blízkym nepriateľom dá fear na 3 sekundy
Guardian Swarm - Označí hráča a okolo neho postupne vyvolá skupinku 10tich Addu - Swarming Guardian .

Feral Defender

Health Points - 613,580
Feral Essence - Buff, zvyšujúce dmg o 50%. Defender začína s 9ti stack buffy a zakaždým, keď je zabitý, sa môže za cenu jedného stacku znovu oživiť.
Feral Rush - Chargne na náhodného hráča, spôsobí mu 2,925 - 3,075 tieňovej dmg a preruší mu speelcasting na 6 sekúnd.
Feral Pounce - Svojmu cieľu dá stun a spôsobuje mu 972 - 1,128 tieňovej dmg každú sekundu po dobu 5tich sekúnd.
Seeping Feral Essence - Po smrti Feral Defender sa na jeho mieste vytvorí void
zóna, ktorá spôsobuje 6,500 tieňovej dmg za sekundu každému, kto v nej
stojí.


Sanctum Sentry

Health Points - 557,800
Savage Pounce - Jednorázovo spôsobí 5,550 - 6,450 psychické dmg + 3,700 - 4,300 psychické dmg každú sekundu po dobu 5tich sekúnd
Strength of the Pack - Zvýši dmg všetkých ostatných Sanctum Sentries v okruhu 10tich yardov o 30%


Stratégia

Budú tu potrebná 2 tanci. Jeden na tankovanie bossa a druhý na tankovanie Addu. Veľmi dôležité je, aby pri pull všetci okrem tanka boli schované z dohľadu šeliem. Pre tento účel možno využiť výklenkov, ktorých je na mise dostatok. Ďalšou dôležitou vecou je, aby stál raid pokiaľ možno pred Auriayou pretože pri Sonic Screech sa dmg rozdeľuje do všetkých, kto stojí pred ňou. Ďalším
dôvodom, prečo by mal štát raid za MT pred
Auriayou je, aby mačky
zbytočne neskákal medzi ľuďmi a nepřerušovaly im často cast. OT si medzitým drží
Feral Defender ďalej od raidu. Keď je Defender zabitý, objaví sa pod jeho telom void zóna. V tento okamih by mal MT posunúť Auriayu ešte o niečo ďalej, aby do tejto zóny pri Terrifying Screech nikto nevběhl. Feral Defender sa za nejakú dobu ressne a celý proces sa opakuje, kým Auriaya nepadne.___________________________________________________________________________________
Česky


Schopnosti

Auriaya

Sonic Screech – Jekotem způsobí 190,000 - 210,000 psychické dmg, která se rozdělí mezi všechny hráče stojící před ní.
Sentinel Blast – Způsobí 6,000 stínové dmg a zvýší přijímanou stínovou dmg o 100% na 5 sekund
Terrifying Screech – Všem blízkým nepřátelům dá fear na 3 sekundy.
Guardian Swarm – Označí hráče a okolo něj postupně vyvolá skupinku 10ti addů - Swarming Guardian

Feral Defender

Health Points - 613,580
Feral Essence – Buff, zvyšující dmg o 50%. Defender začíná s 9ti stacky buffu a pokaždé, když je zabit, se může za cenu jednoho stacku znovu oživit.
Feral Rush – Chargne na náhodného hráče, způsobí mu 2,925 - 3,075 stínové dmg a přeruší mu speelcasting na 6 sekund.
Feral Pounce – Svému cíli dá stun a způsobuje mu 972 - 1,128 stínové dmg každou vteřinu po dobu 5ti sekund.
Seeping Feral Essence – Po smrti Feral Defendera se na jeho místě vytvoří void zóna, která způsobuje 6,500 stínové dmg za vteřinu každému, kdo v ní stojí.

Sanctum Sentry

Health Points - 557,800
Savage Pounce – Jednorázově způsobí 5,550 - 6,450 psychické dmg + 3,700 - 4,300 psychické dmg každou vteřinu po dobu 5ti sekund.
Strength of the Pack – Zvýší dmg všech ostatních Sanctum Sentries v okruhu 10ti yardů o 30%.


Strategie

Budou zde zapotřebí 2 tanci. Jeden na tankování bosse a druhý na tankování addů. Velice důležité je, aby při pullu všichni kromě tanka byli schováni z dohledu šelem. Pro tento účel lze využít výklenků, kterých je na mísě dostatek. Další důležitou věcí je, aby stál raid pokud možno před Auriayou protože při Sonic Screech se dmg rozděluje do všech, kdo stojí před ní. Dalším důvodem, proč by měl stát raid za MT před Auriayou je, aby kočky zbytečně neskákaly mezi lidmi a nepřerušovaly jim casty. OT si mezitím drží Feral Defendera dále od raidu. Když je Defender zabit, objeví se pod jeho tělem void zóna. V tento okamžik by měl MT posunout Auriayu ješte o něco dále, aby do této zóny při Terrifying Screechnikdo nevběhl. Feral Defender se za nějakou dobu ressne a celý proces se opakuje, dokud Auriaya nepadne.


___________________________________________________________________________________

Video

Zrada

Počet príspevkov : 141
Join date : 13.10.2011

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.